Değerlerimiz

Değerlerimiz

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Tüm faaliyetlerimizde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak.

Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık
Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.

Kalite ve Sonuç Odaklılık
Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

Ekip Çalışması
Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

Disiplin
Faaliyetlerin başarıya ulaşmasında disiplinin öneminin farkındayız. Özellikle üretimde; gereksiz hiyerarşi, disiplin ve takım ruhu eksikliği ile büyük bir oranda başarısızlığa sürüklenmekte. Ekip ruhu anlayışını ve iş disiplinini çalışma hayatımızın vazgeçilmezi olarak görmekteyiz.

Deneyim
Değişimi başarıyla uygulamak ve yön vermek ancak geçmiş deneyim ve birikimlerden maksimum düzeyde faydalanmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda sahip olduğumuz deneyimlerin, hem iç dinamiklerimiz hem de iş çevremizde paylaşarak çoğalacağına inanıyoruz ve bu paylaşımı bir sorumluluk sayıyoruz.

Önder ÇETİN

Diğer Markalarımız